Kokemuksia kirjastopalvelujen havainnoinneista

Tausta Marras- ja joulukuussa 2014 kaikki Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteet käytiin läpi havainnoiden niiden palvelua ja tiloja. Työssä sovellettiin Customer Service Walkabout –lomakkeen mallia. Lomakkeen on kehittänyt Joan Frye Williams Kaliforniasta ja sitä käytetään laajalti yhdysvaltalaisissa kirjastoissa. Havainnoinnin periaatteina olivat mm. Havainnoija vieraili kirjastossa ummikko-asiakkaan roolissa Havainnointiin ei liitetty asiakkaiden tai henkilökunnan haastatteluja Kirjauksissa pyrittiin pitäytymään […]

Jatka lukemista


Näyttää kirjastolta

Kirjastoissa tehdään ahkerasti asiakastyytyväisyysmittauksia ja –kyselyitä. Usein tulokset osoittavat, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Se ei kuitenkaan ole koko totuus eikä se juurikaan anna lähtökohtia siihen, miten kirjastoa pitäisi kehittää. On myös asiakasryhmiä, kuten vaikkapa lapset, joiden käsityksistä on vaikea saada selkoa. Halusimme Helsingin kaupunginkirjastossa löytää uusia keinoja selvittää lasten kirjastonkäyttöä. Lapset saattavat […]

Jatka lukemista


Työkaluja ideoiden jakamiseen

Kirjastoalalla on viime vuosina julkaistu useita työkaluja ideoiden ja tulosten jakamiseen. Hankkeet.kirjastot.fi-palvelusta löytyvät kaikki kirjastoalan kehittämisprojektit, joille on haettu aluehallintovirastojen hallinnoimaa kehittämisavustusta. Mukana on ideoita verkkopalveluista, uusista tiloista, tarinoiden keräämisestä tai saduttamisesta. Eikä siinä kaikki: syksystä 2014 lähtien kirjastoalan kehittämistoimintaa on voinut tarkastella visuaalisella silmällä. Tietokannan visualisoinnista voi esimerkiksi tarkistaa, mikä kunta on saanut eniten kirjastojen kehittämisrahaa […]

Jatka lukemista