Näyttää kirjastolta

Kirjastoissa tehdään ahkerasti asiakastyytyväisyysmittauksia ja –kyselyitä. Usein tulokset osoittavat, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Se ei kuitenkaan ole koko totuus eikä se juurikaan anna lähtökohtia siihen, miten kirjastoa pitäisi kehittää. On myös asiakasryhmiä, kuten vaikkapa lapset, joiden käsityksistä on vaikea saada selkoa. Halusimme Helsingin kaupunginkirjastossa löytää uusia keinoja selvittää lasten kirjastonkäyttöä. Lapset saattavat […]

Jatka lukemista